GaveregulativDer gives gave til jubilæer 10. 25. 40. 50 år samt til fødselsdage 50, 60 år samt når lærlinge er færdiguddannet og ved overgang til efterløn eller pension.

 

Gavebeløb max 500,00 kr. pr. gang.


I tilfælde af længerevarende sygdom eller ulykke er det muligt for tillidsrepræsentanten at give en gave.

 

Der gives ikke gave til udlærte lærlinge som ikke er medlem af klubben og lige med kontingent.

 

Formanden bemyndiges til repræsentation - gave i forbundet o. lign. Ved receptioner, godkendt at klubbestyrelsen.


Februar 2007