Ugesedler


Det er nu muligt at downloade elektroniske ugesedler, der findes 2 forskellige ugesedler:


Download ugesedlen og gem som noget andet på din PC. (gem og open)

For svende

For lærlinge


  • Husk, at aflevere ugesedlerne til tiden.
  • Husk, at udfylde ugesedlen med alle nødvendige oplysninger og med en let læselig skrift, sådanne at chancerne for misforståelser mindskes.
  • Din overmontør må ikke slette i din ugeseddel, uden du bliver orienteret, skulle det alligevel ske, kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant - tlf. 20 71 82 03.